Priser

inkluderar 24 % moms

 

Årspris per kontor Årspris per Medlemskontor
Desky kontor
Kolleger
Meddelanden
0 € 0 €
Dokument från 75 € med 10 GB 50 € med 10 GB
Medlemsregister 60 € / 100 kort
över 1000 kort enligt offert
60 € / 100 kort
över 1000 kort enligt offert
Webbsajt från 150 € från 75 €

Statistik

enligt offert
Katalogen 300 €
Briox Bokföring 136,40 € 122,76 €
Editnews nyhetsbrev  se editnews.se
Hostingpalvelu DNS 12 €
Hostingpalvelu Domännamn

.fi 15 €
.com/net/org 13,90 €
+ 100 olika TLD

Hostingpalvelu Wordpress-server från 118,80 €

Tilläggspriser

     
Utskick av medlemsfakturor Per e-post 0,35 €
  Per brev

 

  inom FINLAND 2,19 €
  inom EUROPA 3,10 €
  övriga VÄRLDEN 3,85 €
  Brevbilaga till fakturan
(per sida)
 
  inom FINLAND 0,30 €
  inom EUROPA 0,45 €
  övriga VÄRLDEN 0,51 €
  Per nätfaktura 0,50 €
Brevutskick, en (1) sida inom FINLAND 2,19 €
  inom EUROPA 3,10 €
  övriga VÄRLDEN 3,85 €
  Tilläggssida (per sida)  
  inom FINLAND 0,30 €
  inom EUROPA 0,45 €
  övriga VÄRLDEN 0,51 €
Dokument         extra GB 60 € / 30 GB
     
   
Uppdaterad 7.6.2023