Katalogen

Katalogen är ett katalogiserings- och arkiveringsprogram för arkivets information och metadata.

Funktioner i programmet:

 • Hanterar objekt och samlingar
 • Alla data är sökbar
 • Sökbar visning av publika objekt via egen webbsajt och möjlighet att ta emot kommentarer av webbsajtens besökare
 • Möjligt att exportera data
 • Följer nationella- och internationella standarder och ontologier
 • Möjlighet till egna kategorier
 • Massändring av utvalda fält
 • Hjälp med katalogiserings-exempel
 • Flera bilagor per objekt

PRIS


Startkostnad: 245 € + 24 % moms

 • Uppstart och inställningar av programmet på den egna hemsidan
 • Utbildning i programmet  och testkörning tillsammans med personalen

Årspris: 245 € + 24 % moms

 • Användarstöd till personalen per telefon, webchat och e-post
 • Tillgång till programmet 24/7
 • Säkerhets och prestanda uppdateringar av programmet
 • Säkerhetscertifierade inhemska webbservrar

Vill du höra mer och få en presentation av programmet? Vi berättar gärna mer.

contact@webbhuset.fi
+358 10 3248 890